English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, handdiskmedel

Handdiskmedel 025

Ett Svanenmärkt handdiskmedel tar hänsyn till miljön och användarens hälsa samtidigt som det är minst lika effektivt som andra handdiskmedel. Kemikalieval och förpackningar är miljöanpassade och även användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Ett Svanenmärkt handdiskmedel:

*  lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet

*  lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat förbud mot konserveringsmedel MI och andra sensibiliserande ämnen

*  är drygt för att spara på jordens resurser

*  har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bl.a. genom dess design och materialvalet

För beräkningar eller för information om kemikalier, klicka på DID-listan:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per serie.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt handdiskmedel

  6.2 ⇛ 6.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Bilaga 3 har även uppdaterats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. 2023-10-31.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Förpackningskraven O14 och O15 har justerats för att harmonieras med motsvarande krav i oo6 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel. Den nya versionen heter 6.2.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  I krav O14 har ett undantag för metall i pumpar för flytande tvål lagts till. Den nya versionen heter 6.1.

  6.0 Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har antagit en ny generation kriterier den 13 mars 2018. Denna version, 6.0, är giltig t.o.m. 31 oktober 2022.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. 2019-12-31.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. 2019-09-30.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Tidsbegränsad justering av krav

  En tidsbegränsad ändring av krav K2 har införts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid samt justering av krav

  Kriterierna för Svanenmärkta handdiskmedels giltighetstid har förlängts med 21 månader. En justering har gjorts i K13. Kravet om marknadsföring, K27, har helt tagits bort ur kriteriedokumentet. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.0 ⇛ 5.1: Ändring av krav K11

  K11 Långtidseffekter på miljön: Ändring till följd av den andra tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP2): "Tensider som är klassificerade med H411 eller H412 undantas kravet, förutsatt att de är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara**." Mer information finns här.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Handdiskmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information