English
Favoriter
  1. Avgifter Svanen

Avgifter Svanen

I de flesta fall kan du som vill Svanenmärka din produkt förvänta dig att bli fakturerad två avgifter. Dels en ansökningsavgift, en engångsavgift som täcker handläggning och kontrollbesök samt en årlig licensavgift som baseras på din produkts omsättning.

När du ansöker om licens för första gången:

I samband med att ett företag ansöker om en ny Svanenlicens tar vi ut en ansökningsavgift. Avgiften är en engångskostnad och täcker handläggningen av licensen, granskning av den dokumentation som bifogas ansökan samt ett kontrollbesök hos sökanden (inom Norden) som görs i samband med att licensen beviljas.

Ansökningsavgiften kan variera mellan produktgrupper beroende på antal produkter/recept etc.

Ansökan giltig i ett år

Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Årlig licensavgift

När licensen är beviljad tillkommer en årlig licensavgift baserad på den Svanenmärkta produktens omsättning. Denna avgift ger er rätten att använda Svanen på er Svanenmärkta vara eller tjänst och i er marknadsföring.

När du ansöker om att ompröva din licens

När svanen lanserar nya reviderade kriterier med skärpta miljökrav, omkring vart fjärde år, måste alla licensinnehavare ompröva sin licens för att visa att deras produkter uppfyller de nya kriterierna genom att skicka in en ny ansökan med tillhörande dokumentation. I samband med detta faktureras en omprövningsavgift. Observera att arbetet med att ompröva licensen mot de reviderade kriterierna måste inledas innan giltighetstiden för de gamla kriterierna och därmed också licensen löper ut. Om ansökning om omprövning inkommer efter detta kommer i stället avgift för nyansökan debiteras.

Ansökan giltig i ett år

Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.


Andra typer av avgifter:

Utvidgning / ändring av licens

Om du önskar lägga till produkter till din licens, eller ändra innehållet i de produkter du har Svanenlicens för debiteras du för den tid som gått åt att handlägga ärendet.

Avgift för överlåtelse av licens

Om ni önskar överlåta er miljömärkningslicens på grund av bolagsfusion eller annan orsak, fakturerar vi 3 500 kronor för handläggning av detta.

Uppsägning av licens

En uppsägning av licens ska skriftligen skickas till i första hand er handläggare på Svanen alternativt till ansokan@svanen.se. Vid uppsägning av licens tillämpas 3 månaders uppsägningstid.

Olovlig användning av miljömärket Svanen

Skulle en före detta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket har Miljömärkning Sverige rätt påfordra denna en ekonomisk ersättning. Vitet ska normalt inte understiga tretusen (3 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket.