English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Om EU Ecolabel

Om EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

Logotyp för EU Ecolabel med bran och natur i bakgrunden
EU Ecolabel är en av världens främsta miljömärkningar och en Typ 1-märkning.

Att vara en Typ 1-märkning innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024.

Typ 1-märkningar baseras på:

  • Ständiga förbättringar, dvs. kraven skärps kontinuerligt.
  • Livscykelperspektiv, dvs. hela produktens miljöpåverkan.
  • Öppenhet i arbetsprocesserna för att ta fram kriterier. Forskarvärlden, Miljöorganisationer och näringsliv får tycka till och delta i utvecklingen av kriterierna.
  • Kraven fastställs av en oberoende tredje part. I EU Ecolabels fall är det The European Union Ecolabelling Board (EUEB).
  • EU Ecolabels kriterier utarbetas oftast av EU:s forskningscenter i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-kommissionen. Svenska regeringen deltar i omröstningen av nya kriterier. Miljömärkning Sverige är rådgivande vid omröstning.

 

EU Ecolabel på den europeiska hemsidan

Läs mer

ISO 14024

Läs mer

Avgifter för EU Ecolabels produkter och tjänster

Läs mer

Ansök via Miljömärkning Sverige som behörigt organ

Ansökningsblankett