English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanens nya skogskrav

Skogsråvara ingår i många Svanenmärkta produkter: papper, möbler, hygienprodukter, kosmetiska produkter, byggskivor och hus för att nämna några. Ur ett livscykelperspektiv är skogsbruket en viktig del av träbaserade produkters miljöpåverkan. Det är därför viktigt att den förnybara råvaran kommer från hållbart brukade skogar och är lagligt avverkad.

En utvärdering av de skogskrav som finns i Svanens kriterier gjordes under 2014. Utvärderingen indikerade att det fanns ett behov av att uppdatera kraven. Det fanns också ett behov av att kraven förenklas och blir mer transparenta. Svanen har därför utvecklat en ny grundläggande utformning av skogskrav.

Vilka är de stora förändringarna?

  • 70 procent av allt träråvara i en Svanenmärkt produkt ska vara certifierad. Procentandelen kan variera mellan olika produktgrupper.
  • Resten ska vara s.k. controlled wood (FSC) eller controlled sources (PEFC) vilket betyder att skogsråvaran är spårbar och lagligt avverkad.
  • Ett antal träslag är förbjudna i Svanenmärkta produkter eftersom de är arter som är utrotningshotade eller kommer från områden med hög biodiversitet eller områden med hög korruption. De flesta förbjudna träslag är tropiska träslag men där finns även vissa arter av sibirisk lärk.

Många träslag var sedan tidigare förbjudna att ingå i Svanenmärkta produkter. Men då har träslagen varit inbakade i kriteriedokumentet och inte, som nu, explicit namngivna på en lista.

Läs mer om Svanens skogskrav och se listan över förbjudna träslag

För mer information:

Eva-Lotta Lindholm, produktspecialist, Miljömärkning Sverige:
Tel: 08 - 55 55 24 57
E-post: Eva-Lotta.Lindholm@svanen.se