English
Favoriter
  1. Organisation

Organisation

Miljömärkning Sverige AB utgör det svenska sekretariatet i den nordiska miljömärkningens organisation. Miljömärkning Sverige är uppdelat på fem verksamhetsområden, en marknads- & kommunikationsenhet samt en kontors- och IT-enhet.

Den fem verksamhetsområdena ansvarar för kriterieutveckling och licensiering av produkter med Svanen och EU-Blomman inom respektive områden. Marknads- & kommunikationsenhetens uppgift är att öka kännedomen om och efterfrågan på Svanen och EU-Blomman, och den administrativa enheten ansvarar bland annat för IT och ekonomi.

Miljömärkning Sveriges enhetsområden.

Bolaget har idag runt 70 anställda. Två av dessa arbetar som rådgivare med egna kontor ute i landet. Övriga sitter på huvudkontoret i Stockholm. Våra anställda har kompetens inom många olika områden för att på bästa sätt kunna bidra till utvecklingen för en mer hållbar framtid.

Vi har en i princip jämn könsfördelning med en liten majoritet kvinnor, och vi har både en jämställdhetsplan och en mångfaldspolicy. Vår personal får regelbunden kompetensutveckling. 

Se vilka som jobbar på Miljömärkning Sverige

Företagets ledningsgrupp

Våra affärsområden

Våra fem affärsområden ansvarar för produktutveckling, försäljning och licensiering inom respektive område.

  • Ingela Hellström Affärsområdeschef Service: Hotell & restauranger, butiker, tryckerier, kaffeservice och städtjänster +46 (0)8-55 55 24 45 ingela.hellstrom@svanen.se
  • Lena Axelsson Enhetschef produktutveckling, produktutvecklingscontroller +46 (0)8-55 55 24 24 lena.axelsson@svanen.se
  • Lukas Sjölén Affärsområdeschef Energi, Elektronik, Textil-& träbaserade produkter m.m. +46 (0)8 55 55 24 53 lukas.sjolen@svanen.se
  • Per Sandell Affärsområdeschef Finansiella tjänster +46 (0)8 55 55 24 35 per.sandell@svanen.se
  • Stefan Björling Affärsområdeschef Hus & Renovering +46 (0)8-55 55 24 23 stefan.bjorling@svanen.se
  • Svante Sterner Affärsområdeschef Kemtekniska produkter & tjänster +46 (0)8-55 55 24 52 svante.sterner@svanen.se

Miljömärkning Sverige AB:s styrelse

Christina Lindbäck

Ordförande, utsedd av regeringen

Anita Falkenek

Krav

Jan Peter Bergkvist

SleepWell AB

Gunilla Jarlbro

Lunds Universitet

Anders Bagge

Finansdepartementet

Thomas Andersson

Stena Metal International AB

Ulla Sahlberg

Arbetstagarrepresentant

Lotten Wesslén

Arbetstagarrepresentant

Jörgen Olofsson

AB Svenska spel

 

Svanens nordiska organisation

Miljömärkning Sverige AB är det svenska kontoret i den nordiska miljömärkningens organisation. Organisationen omfattar en miljömärkningsorganisation i alla nordiska länder. I varje land finns en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden.