English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, inomhusmålarfärg och lack

Inomhusmålarfärg och -lack 096

Svanenmärkta inomhusfärger och -lacker innehåller så lite miljöskadliga och hälsoskadliga ämnen som möjligt.

Svanenmärkta färger och lacker:

 • har klarat stränga krav på lösningsmedel (VOC och SVOC).
 • uppfyller tuffa krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel.
 • innehåller inte mjukgörande medel.
 • har klarat tuffa kvalitetskrav som också innefattar täckförmåga.
 • Avgifter gällande från 1 januari 2021

  Undantag för ansökningsavgiften för Inomhusfärg och -lacker och Utomhusfärger och -lacker (från produktgrupp 097) som räknas som en varugrupp kan gälla.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 1 875 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta inomhusfärger och lack

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av krav

  Justering av det tidsbaserade undantaget för trimetylolpropan (TMP). Det nuvarande undantaget kommer att gälla under kriteriernas giltighetstid och TMP kommer att omvärderas under utvecklingen av nya kriterier. Den nya verisonen heter 3.9.

  3.7 ⇛ 3.8: Förlängning och justering av krav

  Förlängning av kriteriernas giltighetstid med 12 månader till den 30 juni 2024 samt justering av krav O3, O4, O5 och O6. Den nya verisonen heter 3.8.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav

  Justering av kraven för O3 Klassificeringen av kemiska ämnen, O9 Titandioxid samt O11 Nanopartiklar. Den nya verisonen heter 3.7.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  Justering gällande harmonisering av omklassificeringen av MIT med Svanens krav för konserveringsmedel samt gällande undantag för dispersionsmedlet trimethylolpropane (TMP) . Den nya verisonen heter 3.6.

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader och är giltiga till och med den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 3.5.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader och är giltiga till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har krav O6 justerats gällande formaldehydavspaltande ämnen och krav O23 Retursystem tagits bort. Den nya versionen heter 3.4.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Krav O3, Klassificering av ingående ämnen har justerats. Den nya versionen heter 3.3.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Krav O7, resmonomerer i polymer i kriterierna för kemiska byggprodukter har justerats. Den nya verisonen heter 3.2.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

  Undantag har införts i krav O3 och O12. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av Svanens kriterier för inomhusfärg antogs den 15 november 2015. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2019.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Inomhusmålarfärg och -lack.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!


Kontakta mig för mer information