EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärke

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Märket finns på en mängd olika produkter, klicka på filmen ovan för att se om några passar dig.

EU Ecolabelmärkt tshirt1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt miljömärke för den europeiska unionen. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. Läs mer på EU Ecolabels officiella sidor.

EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. 33 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel.

Eftersom Svanen är så etablerad här finns det inte så många produkter med EU Ecolabel i Sverige. I vissa andra europeiska länder är utbudet större.

Som svensk konsument  finns det några områden där du kan leta efter produkter med  EU Ecolabel, till exempel textilier, färger och skor. Och ska du åka utomlands kan du bo på ett hotell märkt med EU Ecolabel. Du finner alla EU Ecolabelmärkta produkter i Green Store, den Europeiska miljömärkningskatalogen.

Läs mer om EU Ecolabel bland våra vanligaste frågor.

EU Ecolabel
Green Store

Ladda ner den senaste broschyren om EU Ecolabel (engelska)

Jag vill märka min vara eller tjänst med EU Ecolabel

Jag vill ha mer information om hur jag kan märka min vara eller tjänst med EU Ecolabel