Veidekke Entreprenad AB: Licens för att bygga Svanenmärkt flerbostadshus

Ecolabel Nordic Swan Ecolabel
Category Multifamily Home
Product group New buildings 089
Criteria generation 3
Licensee Veidekke Entreprenad AB
License number 3089 0066
Brand Nordr