OBOS Sverige AB: Licens för att bygga Svanenmärkt flerbostadshus (Start Living)

Ecolabel Nordic Swan Ecolabel
Category Multifamily Home
Product group New buildings 089
Criteria generation 3
Licensee OBOS Sverige AB
License number 3089 0103
Brand OBOS