Lyckos AB: Licens för att bygga Svanenmärkt flerbostadshus, Hustyp Smalhuset

Ecolabel Nordic Swan Ecolabel
Category Multifamily Home
Product group New buildings 089
Criteria generation 3
Licensee Lyckos
License number 3089 0100
Brand Lyckos