Lyckos AB: Licens för att bygga Svanenmärkt småhus, Hustyp Kvadraten

Ecolabel Nordic Swan Ecolabel
Category Single family house
Product group New buildings 089
Criteria generation 3
Licensee Lyckos
License number 3089 0100
Brand Lyckos