Studieblocket

Studieblocket producerar kollegieblock och trycker dessa på ett Svanenmärkt tryckeri

Karta
Miljöpolicy: Studieblocket vill bidra med ansvarstagande vad gäller miljöfrågor. Studieblocket trycker årligen hundratusentals kollegieblock och vill arbeta för att minska belastningen på miljön genom att göra klimatsmarta inköp.

Inköpspolicy: Studieblocket väljer miljömärkta inköp i första hand. Vi prioriterar leverantörer som tar ansvar för miljön.