Peab Bostad klarar Svanens krav

2017-09-07

Efterfrågan på Svanenmärkt byggande ökar stadigt och nu har en av branschens stora aktörer licens för att bygga Svanenmärkt. Från och med nu i september kan Peab Bostad erbjuda Svanenmärkta flerbostadshus för alla nystartade projekt i egen regi.

– Det är mycket glädjande att vi får med oss en sådan kraftfull aktör som Peab. Det är viktigt med klimatsmarta bostäder med en hälsosam inomhusmiljö när Sverige ska bidra till att de globala miljö- och klimatmålen uppnås. Det ska vara lätt att välja rätt för såväl offentliga beställare som konsumenter även när det gälle komplexa produkter som hus. Svanen är den enda och största konsumentmärkningen på bostäder, förskolor och skolor. 96 % av de svenska konsumenterna känner till Svanen, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

På drygt två år har antalet Svanenmärkta hus som är under uppförande ökat från 618 bostadsenheter till mer än 8 000 bostadsenheter. Idag har 13 bostadsföretag, varav flera av Sveriges största, licens för att bygga Svanenmärkta flebostadshus, småhus och förskolor/skolor.

Svanens krav omfattar allt från att takstolarnas trä inte får komma från skyddsvärda skogar till att golv inte får innehålla farliga kemikalier. Förutom en hälsosam inomhusmiljö ska byggnaden vara energieffektiv. Kontrollbesök görs på plats.   

– Vi ser idag en ökad efterfrågan på certifiering från kommuner och bedömer att det inom snar framtid kommer krav från marknaden om miljömärkning av alla boendeformer. Utöver det vill Peab bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad.

Redan tidigare har Peab Bostad erbjudit Svanenmärkning av enskilda bostadsprojekt, men från och med september införs Svanen i alla nystartade projekt i egen regi för flerbostadshus. Peabs målsättning är att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och arbeta aktivt för att skapa levande stadsmiljöer utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

Presskontakt: Anna Norberg, Miljömärkning Sverige, anna.norberg@svanen.se.

Läs mer om Svanens krav, se statistik och  spana in huskartan. 

För ytterligare information om PEAB:

Peter Svensson, VD, Peab Bostad, 0703-38 21 00, peter.svensson@peab.se.

Lisette Berg, kommunikationsansvarig, Peab Projektutveckling, 0733-37 68 93, lisette.berg@peab.se 

Statistiken är från mars 2017. Med "boende-enheter" avses en villa/ ett radhus/ en lägenhet/ en förskola. Ta del av mer statistik