Statstik Svanenmärkta hus

Intresset för Svanenmärkta hus är stort. Därför har vi två enkla grepp för dig som vill veta var det byggs och hur många som finns: vår huskarta och vår statistik för boende-enheter.

Det byggs så det knakar! På vår huskarta hittar du alla typer av Svanenmärkta hus; småhus, flerbostadshus, förskolor och skolbyggnader som både har byggts och som just nu är under uppförande, från Luleå i norr till Frederica på Jylland i Danmark.

Ta mig till huskartan

Här i diagrammet kan du se hur många boende-enheter som finns oktober 2017. Samt hur många som är under byggnation. Med "boende-enheter" avses en villa/ ett radhus/ en lägenhet/ en förskola.

Byggnadernas storlek varierar enormt i såväl antal m2 som i antal lägenheter. En förskola räknas alltså som lika mycket som en enrumslägenhet. Vissa av projekten består av flera huskroppar men dess antal har vi i nuläget ingen statistik för.

Färdigställda Svanenmärkta hus


2014-09-29

2015-08-15

2016-10-11

2017-03-10

2017-10-04

Småhus

226

247

301

326

460

Hyresrätter

373

688

740

886

1778

Bostadsrätter

104

181

578

849

1289

Förskolor

2

2

3

3

3

Totalt

705

1118

1622

2064

3530

 
   

Svanenmärkta hus under uppförande

Antal Svanenmärka boendeenheter under uppförande


2014-09-29

2015-08-15

2016-10-11

2017-03-10

2017-10-04

Småhus

28

131

359

650

399

Hyresrätter

320

402

1442

3045

2118

Bostadsrätter

270

1162

3180

4430

4171

Förskolor

0

1

0

2

2

Totalt

618

1696

4981

8127

6690

 
   

Press-bilder Svanenmärkta hus

Behöver du bilder till en artikel? Eller är du kanske bara nyfiken på hur ett Svanenmärkt hus ser ut. Kika i vårt media-arkiv, där hittar du bilder från flera Svanenmärkta projekt.

Bildbanken

Statistik