Statstik Svanenmärkta hus

Intresset för Svanenmärkta hus är stort. Därför har vi två enkla grepp för dig som vill veta var det byggs och hur många som finns: vår huskarta och vår statistik för boende-enheter.

Det byggs så det knakar! På vår huskarta hittar du alla typer av Svanenmärkta hus; småhus, flerbostadshus, förskolor och skolbyggnader som både har byggts och som just nu är under uppförande, från Luleå i norr till Frederica på Jylland i Danmark.

Ta mig till huskartan

Här i diagrammet kan du se hur många boende-enheter som byggts fram till årskiftet 2018/2019. Samt hur många som är under byggnation. Med "boende-enheter" avses en villa/ ett radhus/ en lägenhet/ en förskola/ en skola.

Byggnadernas storlek varierar enormt i såväl antal kvadratmeter som i antal lägenheter. En förskola räknas alltså som lika mycket som en enrumslägenhet. Vissa av projekten består av flera huskroppar men dess antal har vi i nuläget ingen statistik för.

Färdigställda Svanenmärkta hus och pågående projekt

                                 

Finished total

Finished change in %

Under construction Under construc-tion
change in %
2012-01-01   36 0%  68  0% 
2013-01-01   52  44%  583  757% 
2014-01-01   373 617%  870  49% 
2015-01-01   495 33% 2233 157% 
2016-01-01   1694 242% 4534 103%
2017-01-01   3071 81% 6603 46%
2018-01-01   4606 50% 10586 60% 
2019-01-01   6992  52% 14748  39% 

 

Press-bilder Svanenmärkta hus

Behöver du bilder till en artikel? Eller är du kanske bara nyfiken på hur ett Svanenmärkt hus ser ut. Kika i vårt media-arkiv, där hittar du bilder från flera Svanenmärkta projekt.

Bildbanken

Statistik