Vad jag bör veta om Svanenmärkta fonder

Vi vet att vi kan påverka omvärlden genom de val vi gör när vi handlar varor och tjänster. I snart 30 år har konsumenter använt Svanenmärket som vägledning för att kunna välja produkter som lever upp till tuffa krav på miljö-, hälsa och kvalitet, och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom Svanenmärkningen har vi tillsammans direkt påverkat företag till en minskad miljöpåverkan. Genom Svanenmärkta fonder kan du nu också påverka företagen indirekt genom ditt ägande.

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

En Svanenmärkt fond innebär att:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
  • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. Våra krav på fonden syftar till att, genom din investering i fonden, påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning.

Du kanske inte har tänkt på det, men att spara pengar i fonder innebär ett ägande av företag. Visserligen ett litet ägande, och tillsammans med andra sparare, men det samlade kapitalets makt är stor. Blir vi många som sparar Svanenmärkt – ja då är vi övertygade om att det kommer ha en positiv påverkan på vår omvärld.

Observera att Svanenmärkning av en fond inte är någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.

I dagsläget finns följande Svanenmärkta fonder:

Alfred Berg Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige Aktiefond
CB Fonder CB Save Earth Fund Aktiefond
Didner & Gerge Didner & Gerge Global
Aktiefond
Handelsbanken Handelsbanken Hållbar Energi Aktiefond
Pareto Pareto Global Corporate Bond Obligationsfond
SEB SEB Hållbarhetsfond Sverige Aktiefond
Skandia Skandia Cancerfonden Aktiefond
Skandia Skandia Sverige Hållbar Aktiefond
Skandia Skandia Världsnaturfonden Aktiefond
Swedbank Swedbank Robur Ethica Global Aktiefond
Swedbank Swedbank Robur Ethica Global MEGA Aktiefond
Swedbank Swedbank Robur Ethica Sverige Aktiefond
Swedbank Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Aktiefond
Swedbank Swedbank Robur Humanfond Aktiefond
Tundra Tundra Sustainable Frontier Fund Aktiefond
Xact Xact Sverige Aktiefond

 

Följande fonder är också Svanenmärkta men finns inte på den Svenska marknaden:

KLP KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Aktiefond
Triodos Triodos Sustainable Equity Fund Aktiefond
Triodos Triodos Sustainable Mixed Fund Blandfondfond
Triodos Triodos Sustainable Pioneer Fund Aktiefond
Triodos Triodos Sustainable Bond Fund Obligationsfond

 

Se även våra frågor och svar

För spararen För spararen