Vad jag bör veta om Svanenmärkta fonder

Vi vet att vi kan påverka omvärlden genom de val vi gör när vi handlar varor och tjänster. I snart 30 år har konsumenter använt Svanenmärket som vägledning för att kunna välja produkter som lever upp till tuffa krav på miljö-, hälsa och kvalitet, och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom Svanenmärkningen har vi tillsammans direkt påverkat företag till en minskad miljöpåverkan. Genom Svanenmärkta fonder kan du nu också påverka företagen indirekt genom ditt ägande.

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.

En Svanenmärkt fond innebär att:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
  • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. Våra krav på fonden syftar till att, genom din investering i fonden, påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning.

Du kanske inte har tänkt på det, men att spara pengar i fonder innebär ett ägande av företag. Visserligen ett litet ägande, och tillsammans med andra sparare, men det samlade kapitalets makt är stor. Blir vi många som sparar Svanenmärkt – ja då är vi övertygade om att det kommer ha en positiv påverkan på vår omvärld.

Observera att Svanenmärkning av en fond inte är någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.

I dagsläget finns följande Svanenmärkta fonder:

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige Aktiefond Hållbarhetsrapport
CB Save Earth Fund Aktiefond Hållbarhetsrapport
Didner & Gerge Global
Aktiefond Hållbarhetsrapport
Handelsbanken Hållbar Energi Aktiefond Hållbarhetsrapport
Länsförsäkringar Sverige Aktiv Aktiefond  
Pareto Global Corporate Bond Obligationsfond  
SEB Hållbarhetsfond Sverige Aktiefond Hållbarhetsrapport
Skandia Cancerfonden Aktiefond Hållbarhetsrapport
Skandia Sverige Hållbar Aktiefond Hållbarhetsrapport
Skandia Världsnaturfonden Aktiefond Hållbarhetsrapport
Swedbank Robur Ethica Global Aktiefond Hållbarhetsrapport
Swedbank Robur Ethica Global MEGA Aktiefond Hållbarhetsrapport
Swedbank Robur Ethica Sverige Aktiefond Hållbarhetsrapport
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Aktiefond Hållbarhetsrapport
Swedbank Robur Humanfond Aktiefond Hållbarhetsrapport
Tundra Sustainable Frontier Fund Aktiefond Hållbarhetsrapport
Xact Sverige Aktiefond Hållbarhetsrapport

 

Följande fonder är också Svanenmärkta men finns inte på den svenska marknaden:

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Aktiefond                             
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier Aktiefond  
Triodos Sustainable Equity Fund Aktiefond  
Triodos Sustainable Mixed Fund Blandfond  
Triodos Sustainable Pioneer Fund Aktiefond  
Triodos Sustainable Bond Fund Obligationsfond  

 

Se även våra frågor och svar

För spararen För spararen