Tundra Fonder AB

Tundra Fonder är ett svenskt fondbolag specialiserat på nya tillväxtmarknader såsom Vietnam, Sri Lanka, Pakistan och Egypten, länder som i många fall toppar den globala tillväxtligan och som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina. Bolagets förvaltning baseras på investeringar i sektorer och bolag som kan uppvisa långsiktig strukturell tillväxt. Beaktande av hållbarhetsaspekter är en hörnpelare i förvaltningen och Tundras hållbarhetsanalys bedrivs av ett dedikerat hållbarhetsteam. Förvaltningen bedrivs från Stockholm med stöd av analyskontor i Asien.

Karta

Varor och tjänster

Namn Typ
Tundra Sustainable Front... Aktiefond