Skandia Fonder AB

Skandia Fonder AB har ett brett utbud av fonder. Ansvarsfulla investeringar är en viktig del av fondförvaltningen och vi har exempelvis signerat PRI, har tydliga ställningstaganden kring kontroversiella frågor och är aktiva ägare. Alla förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Våra prioriterade hållbarhetsteman är miljö, hälsa och hållbara städer.

Karta