HÅG Foot Ring

Special furniture

License number: 2031 0057 (231057)
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 031 Furniture and fitments
Criteria generation: 4
Company: Flokk AS

" Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden. "