Jensen Fenix Hodegavl

Special furniture

License number: 2031 0093
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 031 Furniture and fitments
Criteria generation: 4
Company: Hilding Anders Norway AS

" Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden. "