089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Byggnaden ska också erbjuda en god inomhusmiljö.

Läs mer på vår nya "Bygga hållbart-sajt"

Oavsett om du är på jakt efter att bo i en Svanenmärkt lägenhet, om du vill bygga eller beställa en Svanenmärkt byggnad eller om du tillverkar material som ska ingå i ett Svanenmärkt hus, hittar du massor av information på våra nya sidor om hus.

Ta mig till Svanens bygga-hållbart-sajt

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 3.6
Engelska 3.6

Övriga dokument

Namn Språk
Remissammanställning 2016 Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Ifyllbara bilagor Engelska
Bakgrundsdokument Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information