089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas.

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • − har låg energianvändning
  • − uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • − säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • − har en kvalitetssäkrad byggprocess

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Läs mer på vår nya "Bygga hållbart-sajt"

Oavsett om du är på jakt efter att bo i en Svanenmärkt lägenhet, om du vill bygga eller beställa en Svanenmärkt byggnad eller om du tillverkar material som ska ingå i ett Svanenmärkt hus, hittar du massor av information på våra nya sidor om hus.

Ta mig till Svanens bygga-hållbart-sajt

Kontakta mig för mer information

Xenofon Lemperos
Produktspecialist, småhus m.m.
Telefon: 08 - 55 55 24 65
E-post: xenofon.lemperos@svanen.se

 

 

Kriteriedokument

Namn Version
Engelska 3.7
Svenska 3.7

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning 2016 Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information