055 Hotell, restaurang och konferens

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

I senaste versionen har en ny möjlighet för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet införts. Det innebär större möjligheter för enskilda restauranger att klara Svanens krav.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

DID-listan

Kontakta mig för mer information:

Susanne Hellman
Produktspecialist, hotell, restaurang och konferens

Telefon: 08 - 55 55 24 42
E-post: susanne.hellman@svanen.se

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 4.6
Engelska 4.6

Remissdokument

Namn Språk
Remissbrev Svenska
Remissammanställning Svenska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information