055 Hotell, restaurang och konferens

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 4.4
Engelska 4.4

Remissdokument

Namn Språk
Remissbrev Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Svenska
Bakgrundsdokument Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information