103 Förpackningar för flytande livsmedel

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

  • – består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
       för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
  • – lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
       som möjlighet till återvinning.
  • – kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Ansök om en Svanenlicens

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

Kontakta mig för mer information

Ulf Eriksson
Produktspecialist
Telefon: 08 - 55 55 24 44
E-post: ulf.eriksson@svanen.se
 

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 1.0
Engelska 1.0

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information