Om Miljömärkning Sverige AB

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "Väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion".

1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.

På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige AB miljömärkena Svanen och EU-Blomman (också känd som EU Ecolabel).

Miljömärkning Sveriges medarbetare

Bolaget har i dag drygt 60 anställda. Tre av dessa arbetar som miljöhandläggare i andra delar av Sverige än Stockholm. Vi har en jämn könsfördelning och har både en jämställdhetsplan och en mångfaldspolicy. Vår personal får regelbunden kompetensutveckling. 

Se vilka som jobbar på Miljömärkning Sverige

Vår egen miljöpåverkan

Vi arbetar med att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi har en kvalitets- och miljöpolicy. I vår inköpspolicy prioriterar vi inköp av Svanen- och/eller EU-Blomman-märkta produkter. Vi anlitar Svanenmärkta städföretag och tryckerier, vi köper in ekologisk mat och möblerar vårt kontor med Svanenmärkta möbler, datorer, med mera. I vår resepolicy väljer vi miljötaxi, reser främst med tåg och kollektivtrafik och när detta inte är möjligt och vi måste ta flyg, klimatkompenserar vi dessa resor.

Vi har även en arbetsmiljöpolicy och en policy vid trakasserier.

Bolagets egna hållbarhetsmål:

Miljömärkning Sveriges ägare, staten, och vår omvärld ser resultatet av bolagets arbete som det primära området att sätta hållbarhetsmål på. Styrelsen för Miljömärkning Sverige har därför beslutat att följande tre övergripande hållbarhetsmål ska gälla för 2017–2019.

  • Affären: 25 + 25 – Det ska årligen säljas miljömärkta (Svanen och EU-Blomman) varor på svenska marknaden för 25 md SEK och miljömärkta tjänster ger MISAB en årlig licensintäkt om 25 miljoner SEK.
  • Planeten: 50 – Hälften av våra produktgrupper ska vara framgångsrika, väletablerade, ekonomiskt och miljöeffektiva..
  • Människan: 10 – Våra intressenters nöjdhet ska upp 10 % enligt vår kundundersökning.

Årsredovisning

Miljömärkning Sverige hållbarhetsredovisning 2017

 
Miljömärkning Sverige: Års- och hållbarhetsredovisning 2018  
Ladda ner (pdf)  

Årsredovisningar från tidigare år

Om företaget Om företaget