Världens första Svanenmärkta fonder

2017-10-09

De första fonderna att klara Svanens krav är: Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, CB Save  Earth Fund, Handelsbanken Hållbar Energi, SEB Hållbarhetsfond Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden, Swedbank Robur Ethica Global, Swedbank Robur Ethica Global MEGA, Swedbank Robur Ethica Sverige, Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA, Swedbank Robur Humanfond, Tundra Sustainable Frontier Fund. Det innebär att 30 miljarder SEK omfattas av tuffa krav.

Dagens sparare efterfrågar en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven. Det säger nästan 8 av 10 sparare, av de som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond enligt en ny undersökning som Miljömärkning Sverige låtit göra (Kantar Sifo 2017). I regel litar även de med intresse av att spara hållbart, mer på en oberoende märkning än på sin bank som rådgivare kring vilken fond som är mer hållbar.

– Med Svanenmärket vägleds nu spararen till vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företagande i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Svanens krav fokuserar på vilka företag som ska väljas bort, vilka företag som ska välja in och på transparens mot spararna. Svanenmärket är också ett verktyg för fondbolag för att visa att deras fond lever upp till tuffa krav.

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund delad, på eftermiddagen den 10 oktober, ut certifikaten på Norra Latin i Stockholm. Under sin mandatperiod har Per Bolund arbetat intensivt för att finansmarknaden ska bidra mer till en hållbar utveckling och ett antal åtgärder har redan genomförts.

– Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken, säger Per Bolund.

Läs mer om Svanens krav på fonder


Pressbilder