Bokupprop för en grönare bokbransch

2011-09-19

Miljömärkning Sverige har startat ett bokupprop för att få bokförlagen att ställa om till en mer hållbar produktion. Det finns idag få Svanenmärkta böcker – detta vill Miljömärkning Sverige ändra på.

– Det är dags för bokbranschen att bli grönare och att förlagen tar sitt miljöansvar. Vi märker att efterfrågan på miljömärkta böcker ökar hos konsumenterna, säger Ingela Hellström, tryckeriansvarig.

– Miljömärkning är ett viktigt hjälpmedel för enskilda konsumenter som vill välja rätt. Svanenmärkningen känns som en viktig trovärdighetsstämpel och som en självklarhet för mig, nu när jag ger ut på eget förlag, säger Pär Holmgren, Pärspektiv förlag, som har Svanenmärkt sina böcker.

Det finns över 200 Svanenmärkta tryckerier att välja på bara i Sverige, 400 i Europa. Ett Svanenmärkt tryckeri tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet: från råvara till slutprodukt. Tryckerierna har bytt ut farliga kemikalier, har sett över sin energianvändning och avfallshantering och trycker på papper med låg miljöbelastning, som inte kommer från skyddsvärda skogar.

Pär Holmgrens Pärspektiv förlag deltar på Bokmässan i Göteborg, tillsammans med Miljömärkning Sverige, monter D0320.

Skriv under Bokuppropet!

Bokuppropet på Facebook

Svanens tryckerikriterier

För mer information, kontakta:

Ingela Hellström, ansvarig för tryckerier på Svanen:
Tel: 0707 - 17 71 00

Anna Norberg, presskontakt Svanen:
Tel: 0762 - 62 54 90