Fonder - Svanen.se

Svanenmärkta Fonder

Alla branscher behöver arbeta systematiskt med hållbarhetsarbete, inte minst finansbranschen. Som genom sin påverkan på kapitalströmmar både har ett ansvar – och en stor möjlighet – att bidra till en hållbar värld. Bland tusentals fonder ska Svanenmärkningen göra det enkelt att hitta och välja fonder som påverkar företag i en hållbar riktning.

Vår produktion och konsumtion är inte hållbar. Vi är övertygade om att fonder har en viktig roll och funktion i att påverka företagande så att det görs mer hållbart. På den Nordiska marknaden finns över 6000 olika fonder och Svanenmärket kan ge vägledning till de fonder som tar den rollen och funktionen – att påverka företagen i en mer hållbar riktning.

Svanenmärkta fonder