Energizer Industrial AA/LR6

Engångsbatteri

Licensnummer: 3001 0009 (301009)
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 001 Engångsbatterier
Kriteriegeneration: 4
Företag: Energizer Trading Limited

" Svanenmärkta engångsbatterier har en lång utprovad livstid och uppfyller de hårdaste kraven på innehåll av farliga metaller. Med Svanenmärkta engångsbatterier minskar man därmed mängden miljöfarligt avfall. Det finns även särskilda kriterier för Svanenmärkta laddningsbara batterier. "