Bambo: Nature Midi 29

Blöja

Licensnummer: 5023 0001
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 023 Hygienprodukter
Kriteriegeneration: 5
Företag: Abena Produktion A/S

" Den viktigaste miljöpåverkan från Svanenmärkta blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter kommer från produktionen av råvarorna som ingår i produkterna. Råmaterialen är cellulosamassa, bomull och olika plastdelar. Svanens krav gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Bomullen måste vara ekologiskt odlad. "