Grøn Plus

Biogas

Licensnummer: 5099 0009
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 099 Flytande och gasformiga bränslen
Kriteriegeneration: 3
Företag: NGF Nature Energy A/S

" Produktgruppen omfattar flytande och gasformiga bränslen för transport (väg-, sjö- och luft) samt bränslen till uppvärmning och industriell användning. Det finns stränga krav på råvaror i Svanenmärkta bränslen. Detta innebär att bränslena antingen måste bestå av 100 % förnybara råvaror, eller blandningar av förnybara och fossila råvaror. De förnybara råvarorna måste uppfylla ett antal krav, bland annat spårbarhet och hållbar produktion. Det är även förbud mot vissa råvaror. Råvarukraven kommer att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och jordens resurser. Kraven bidrar även till minskad klimatpåverkan. Kraven innefattar följande: Krav på hög andel av förnybara råvaror De förnybara råvaror måste vara hållbart producerade och komma från kontrollerade källor De förnybara råvarorna måste kunna spåras Förbud mot palmolja, sojaolja och sockerrör Förbud mot råvaror från genetiskt modifierade växter Förbud mot fossila komponenter baserade på tjärsand, skifferolja eller kol Stränga krav för att minska utsläppen av växthusgaser under bränslets produktion och användning Arbetsförhållandena i produktionen av bränslet måste uppfylla relevanta FN-konventioner Uppfyllande av erkända standarder bränsle  "