Penol 800 Whiteboard 1.5 mm Fine, Blue

Whiteboardpenna

Licensnummer: 5057 0008
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 057 Kontors- och hobbyartiklar
Kriteriegeneration: 4
Företag: Penol A/S

" Kriterierna för Kontors- och hobbyartiklar ställer krav på alla delar i produkterna samt förpackningen. Varorna ska bl.a. uppfylla följande krav: Hårda krav på hälso- och miljöfarlighet av produkt och råvaror i den kemiska delen av produkten samt i plast och gummidelar. Produkter till barn har extra hårda kemikaliekrav. Misstänkt hormonstörande ämnen, doftämnen och nano-partiklar är inte tillåtna. Flyktiga och halogenerade lösningsmedel är begränsade. Resursbesparande krav genom viss andel återvunnen eller förnybar plastråvara, begränsad andel metall i produkt och optimerad emballagemängd. Refillsystem krävs för vissa produktsorter. Träråvara ska vara av hög andel certifierat hållbart ursprung. Produkterna ska visa bra betyg i standardtester för funktion.  "