(Pink) Vanish OxiAction Pulver Fläckborttagare, 500 g

Fläckborttagningsmedel

Licensnummer: 5006 0135
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 006 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel
Kriteriegeneration: 7
Företag: Reckitt Benckiser Nordic A/S

" Med Svanenmärkta tvätt- och fläckborttagningsmedel minskas utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanens krav främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen. Krav ställs på effektiva produkter samt att förpackningarna ska vara mindre miljöbelastande. "