Pieszak ApS har miljömärkt sina produkter med Svanen - Svanen.se