Åke Sundvall Byggnads AB

Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall är stolt över att ha vunnit Årets Stockholmsbyggnad 2 gånger (!) vilket vi tolkar som ett kvitto på vår ambition. Vi tror på att vara långsiktigt hållbara och en godkänd Svanenlicens är ett sätt att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder, har ca 250 bostäder i produktion och har drygt 3000 bostäder som ska byggas i de områden där vi verkar. www.akesundvall.se

Karta

Varor och tjänster

Namn Typ
Åke Sundvall Byggnads AB... Flerfamiljshus