English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. tryckerier

Tryckerier som tar miljöansvar - hela vägen

De Svanenmärkta tryckerierna bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på sitt miljöarbete. Ett Svanenmärkt tryckeri har uppfyllt Svanens krav och är ett företag som minimerar sin miljöpåverkan.

Svanen förstår vilka utmaningar som tryckerier har. Redan för 15 år sedan tog Svanen fram de första kriterierna för att Svanenmärka tryckerier.

Den grafiska branschen och miljömärkningen Svanen har gjort flera avgörande framsteg tillsammans. Samarbetet har lett till att användningen av flera skadliga ämnen har minskat, bland annat aromatiska föreningar som misstänks vara cancerframkallande och orsaka förändringar i arvsmassan.

De närmaste stora utmaningarna är inom energi och transporter. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att hämta. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att driva utvecklingen vidare mot ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ansöka