English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Per Espen Stocknes

Hjärnan – barriären och lösningen för att minska klimatförändringar

Klimatfrågan är högt på agendan och forskningen är tydlig : Människor orsakar klimatförändringar. Trots det säger 1 av 5 i Norden att klimatförändringar är naturfenomen och inte orsakade av mänsklig verksamhet.

Per Espen hävdar att vi måste hitta ett nytt sätt att prata om klimatförändringar.

Enligt Per Espen Stoknes, psykolog med doktorsexamen i ekonomi och ordförande vid Center för Grön Växt på Handelshögskolan i Oslo, gör oroande fakta om klimatförändringen att vissa människor inte kan ta in dem. Inför The Report #1, Svanens hållbarhetsrapport, fick vi chansen att diskutera hur vi ska kommunicera om klimatförändringar med honom.

Per Espen hävdar att vi måste hitta ett nytt sätt att prata om klimatförändringar.
— Konventionell klimat- och miljökommunikation drivs utifrån antagandet att människor inte är medvetna om fakta eller att kunskap förändrar människors beteende. Inställningen ’om bara allmänheten förstod klimatförändringarna…’ kommer folk att förändra sitt beteende. Men detta är inte det rätta sättet att nå människor eller förstå hur förändringar sker.

— Det största hindret för att stoppa klimatförändringen sitter mellan våra öron. Det är ca 15 cm tjockt och kallas hjärnan. Min forskning visar att det finns fem hinder: avstånd, bedömning, dissonans, förnekelse och identitet, och gör att folk inte handlar efter den information de faktiskt har.

Vilket är det viktigaste budskapet du har för företag och konsumenter?
— För företag är det att fastställa vetenskapliga mål för resursproduktivitet när det gäller klimatutsläpp och annan resursanvändning. Det kan hjälpa företagen att visa att ’vår verksamhet är förenlig med eller anpassad till Parisavtalet’. Eller presentera vad Parisavtalet betyder just för ert företag, och visa beräkningar på det”, föreslår han. För individen skulle jag säga en kombination av att rösta med plånboken och rösta på ett parti som verkligen prioriterar klimat och miljö.

Vi passade även på att fråga Per Espen om hans syn på det nordiska Svanenmärket.
— Det är ett bra verktyg eftersom det hjälper till att knuffa individer i rätt riktning. Man minskar den kognitiva processen att utvärdera konsumtionsalternativen och utvecklar en enkel vana att bara välja produkter med Svanenmärket och på så sätt göra kundens inköp mindre komplexa.

bilden säger nyfiken på fler inspirerande texter, klicka här!