English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svana ditt sparande med Länsförsäkringar

Svana ditt sparande med Länsförsäkringar

Länsförsäkringars Svanenmärkta fond, Sverige Aktiv, är en aktivt förvaltad fond med cirka 25–35 innehav. Det är Länsförsäkringars övertygelse att bolag som arbetar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Majoriteten av de bolag som fonden Sverige Aktiv investerar i, är bolag som bedöms ha en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete. Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolagen i fonden till att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Fonden investerar inte i vapen, tobak, fossila bränslen eller i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Vad är en Svanenmärkt fond?

En Svanenmärkt fond innebär att en professionell part utifrån har kontrollerat att fonden uppfyller krav inom hållbarhetsområdet. Det innebär också att fonden genomför ett aktivt arbete för att säkerställa hållbarhetsarbetet över tid. Du kan läsa mer om Svanenmärkta fonder här och här.

En Svanenmärkt fond innebär också att:

  • Fonden helt måste avstå från investeringar i särskilda branscher och företag. Detta kan röra sig om företag som sysslar med vapen, tobak eller kol eller bryter mot mänskliga rättigheter
  • Fonden måste genomföra kontinuerliga hållbarhetsanalyser av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • Fonden ska berätta vilka aktier och obligationer som finns i fonden. Varje år måste den också rapportera om sitt hållbarhetsarbete
  • Svanenmärkningen uppmuntrar fondens ägare att aktivt påverka de företag som innefattas i portföljen.

Observera att Svanenmärkning av en fond inte är någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.