English
Favoriter

April Stavanger Bench (Wide body, Galvanised, Powder coated (all RAL-classic colours), Nordic Pine, Oiled oak, Oiled ash, Kebony, Accoya)

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 2073 0007
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 3
Varumärke
Licensinnehavare Vestre AS