English
Favoriter

Bliw Refill påse, Daggkåpa / Marikåpe / Poimulehti, 600 ml

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 2090 0086
Miljömärkning Svanen
Kategori Tvål
Produktgrupp
Kriteriegeneration 3
Varumärke
Leverantör Orkla Care AB