English
Favoriter

UE40J6375SU

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3071 0005
Miljömärkning Svanen
Kategori Tv
Produktgrupp
Kriteriegeneration 5
Varumärke
Licensinnehavare Samsung Electronics Nordic AB