English
Favoriter

Malmstolen R7 Medium

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3031 0067
Miljömärkning Svanen
Kategori Stol
Produktgrupp
Kriteriegeneration 4
Varumärke
Licensinnehavare Malmstolen AB