English
Favoriter

Malmstolen 6000 Medium

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3031 0067 (331067)
Miljömärkning Svanen
Kategori Stol
Produktgrupp
Kriteriegeneration 4
Varumärke
Licensinnehavare Malmstolen AB