English
Favoriter

Tempo vändskiva P6 22 mm (A12220A10585)

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3010 0005
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 6
Varumärke
Licensinnehavare Byggelit Sverige AB