English
Favoriter

Rejoin soffa (med EU-Ecolabel märkt klädsel)

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3031 0062
Miljömärkning Svanen
Kategori Soffa
Produktgrupp
Kriteriegeneration 4
Varumärke
Licensinnehavare Ire Möbel AB