English
Favoriter

Fits Mellemlaegspapir, 500 ark 14,5 x 12 cm

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3049 0013
Miljömärkning Svanen
Kategori Smörgåspapper
Produktgrupp
Kriteriegeneration 4
Varumärke
Licensinnehavare ITS bv