English
Favoriter

Pareto Global Corporate Bond

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0020
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Leverantör Pareto Asset Management

Fonden har en diversifierad portfölj av globala företagsobligationer vars förvaltningsmål är att leverera god riskjusterad avkastning. Det ställs hårda krav på de företag som får ingå i fonden vad gäller ESG-faktorer. Hållbarhetsanalysen utvärderar hur företagen hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker för att lyfta fram de bolag som vi definierar som starka värdeskapare.


Postboks 1810 Vika NO-0123 Oslo