English
Favoriter

Pareto Global Corporate Bond

Licensnummer 3101 0020
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Fonder och investeringsprodukter 101
Kriteriegeneration 1
Licensinnehavare Pareto Asset Management

Fonden har en diversifierad portfölj av globala företagsobligationer vars förvaltningsmål är att leverera god riskjusterad avkastning. Det ställs hårda krav på de företag som får ingå i fonden vad gäller ESG-faktorer. Hållbarhetsanalysen utvärderar hur företagen hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker för att lyfta fram de bolag som vi definierar som starka värdeskapare.

Hållbarhetsrapport


Postboks 1810 Vika NO-0123 Oslo Öppna i google maps