English
Favoriter

Hemfrid Fuktmopp

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3083 0004 (383004)
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 2
Varumärke
Licensinnehavare Smart Microfiber System AB

Mikrofiber mopp, konsument