English
Favoriter

Serla XXL paper towel, 1 roll 2 ply 726 g

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3005 0023
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 5
Varumärke
Licensinnehavare Metsä Tissue Slovakia s.r.o.