English
Favoriter

Scandic Anglais

Licensnummer 3055 0083
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Hotell, restaurang och konferens 055
Kriteriegeneration 4
Licensinnehavare Scandic Anglais

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.


Box 5178 SE-102 44 Stockholm Öppna i google maps