English
Favoriter

Veidekke, Förskolebyggnad, Parkvägens förskola (Barkarby 2:51)

Licensnummer 3089 0031
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor 089
Kriteriegeneration 3
Licensinnehavare Veidekke Eiendom AB