English
Favoriter

Veidekke Bostad: Licens för att bygga Svanenmärkt flerbostadshus

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3089 0031
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 3
Varumärke
Licensinnehavare Veidekke Bostad AB